Svensk Vindenergi / Antaganden om Sveriges elanvändning 2050

Antaganden om Sveriges elanvändning 2050

Sverige använder idag 140 TWh el och exporterar nästan 30 TWh. Men hur mycket elanvändning är det rimligt att anta för Sverige på 30 års sikt?

I en nyligen publicerad debattartikel i DN skriver Svensk Vindenergi, Vätgas Sverige, Svensk Solenergi och Power Circle att dagens prognoser är för blygsamma. Vi pekar på att 500 TWh år 2050 är ett möjligt utfall och att det ger Sverige komparativa fördelar i omställningen att sikta högt. Debattartikeln bör ses som ett första initiativ för att öppna för en visionär diskussion om hur elanvändningen kan komma att öka framöver.

Läs Svensk Vindenergis metod-PM som redogör bakgrunden till debattartikeln, här!