Svensk Vindenergi / Återvinning av vindkraftsblad: Ett Nobelpris och en statlig granskning

Återvinning av vindkraftsblad: Ett Nobelpris och en statlig granskning

I arbetet med hållbarare återvinning av vindkraftsblad är två delar viktiga: teknik för cirkulär design av nästa generations blad och teknik för hållbart omhändertagande av de som används idag. Svensk Vindenergi kommenterar två händelser från den senaste månaden som berört båda dessa områden.

Vindkraftsvingar är tillverkade av ett material som i dagsläget är svårt att återvinna: härdplastkomposit. Samma typ av material används också i båtar och byggmaterial. Återvinningsutmaningen är därför en gemensam fråga för flera branscher.

Nobelpris i kemi ger välkommet tillägg i utvecklingen av biologiskt nedbrytbara vindkraftsblad

Årets Nobelpris i kemi gick till tre forskare för deras utveckling av den så kallade ”klickkemin”, en metod som bland annat gör det möjligt att skapa mer ändamålsenliga material. Enligt pristagaren Morten Meldal skulle denna metod kunna användas för framtagandet av biologiskt nedbrytbara vindkraftsblad.

– Det sker mycket forskning och framsteg inom återvinning av vindkraftsblad, med ett antal olika tekniker som ska underlätta i det arbetet. Några tillverkare har använt sig av en ny typ av resin, andra av laminerat trä, för att erbjuda alternativ till dagens härdplast, säger Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig på Svensk Vindenergi.

Riksrevisionen granskar hållbart omhändertagande av vindkraftsblad

Den första generationens vindkraftsparker är i slutet av sin livslängd och börjar närma sig avvecklingsfasen. Riksrevisionen (RiR) har meddelat att de går vidare med sin granskning av statens roll för hållbar hantering av uttjänta turbinblad från vindkraftverk. Svensk Vindenergi är positiva till initiativ för att skynda på utvecklingen mot ett mer hållbart omhändertagande av vindkraftsblad.

– Sakta, men säkert börjar det bli aktuellt för de äldsta verken i Sverige att monteras ner. Ägarna är måna om att göra detta så hållbart som möjligt, säger Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig på Svensk Vindenergi.

Många av de hela verk som monterats ner i Sverige har troligtvis sålts på en andrahandsmarknad för att fortsätta producera el från vindkraft i andra länder. Men eftersom bladen inte har en egen avfallskod enligt EU-regelverket kan man inte säkert spåra var de tar vägen. WindEurope, den europeiska vindkraftens branschorganisation, har därför uppmanat EU att revidera Avfallsdirektivet. Syftet är både att införa specifika avfallskoder, och att införa ett förbud mot deponi av uttjänta vindkraftsblad. Allt för att förbättra möjligheterna till återvinning.

Bakgrund och fakta

Årets Nobelpris i kemi presenterades redan i oktober, men fick ytterligare uppmärksamhet i samband med den årliga nobelmiddagen 10 december. I SVT:s reportage förklaras vilken nytta forskarnas metod skulle kunna ha för tillverkning av lätta, starka material.   

Se SVT:s kemiprisporträtt

Riksrevisionens granskning föregicks av en inledande undersökning, där de bl.a. har haft samtal med Svensk Vindenergi och andra berörda aktörer. Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i juni 2023.

Läs Riksrevisionens pressmeddelande

Uttjänta turbinblad från vindkraftverk står för en relativt liten del av det totala avfallet från kompositmaterial i Europa, enligt EuCIA (European Composites Industry Association). År 2025 beräknas det utgöra ca 10 procent av avfallet – resten kommer från andra sektorer såsom båt, flygg och bygg.

WindEuropes uppmaning till deponiförbud

Branschöverskridande samarbete kring återvinning av turbinblad

Kontaktperson

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi
073-025 10 84