Svensk Vindenergi / Åtgärdsförslag till regeringens elektrifieringsstrategi

Åtgärdsförslag till regeringens elektrifieringsstrategi

Svensk vindenergi har skickat in ett antal åtgärdsförslag till regeringens arbete med elektrifieringsstrategin. Syftet är att bidra med konkreta och realistiska idéer för att kunna möta ett växande behov av elektrifiering i hela samhället.

Den röda tråden är att elektrifieringen behövs och är en positiv kraft. Ordet ”möjlighetsagenda”, som använts av ministrar och tjänstemän, tycker vi passar bra. Samtidigt vill vi poängtera att både skalan och tidsplanen för den omställning vi står inför, av både ekonomiska skäl och miljöskäl, saknar motstycke.

Vi har försökt konkretisera vindkraftbranschens åtgärdsförslag och kommer med intresse att följa strategiarbetet, som slutrapporteras i oktober.

Läs åtgärdsförslagen i sin helhet här