2019-02-27

Komm. från oss

Bra förslag – överför vindkraftens fastighetsskatt till kommunerna!

Vi är många som tänker att vindkraften är ett naturligt inslag i landskapet och en symbol för ansvarstagande och hållbarhet. Ännu fler kommer att tänka så om vi får en reform som tydliggör vindkraftens lokala nytta, och gör den möjlig att beskriva i termer av kronor och ören.

Riksdagen har enats om målet om att Sveriges elproduktion ska vara hundra procent förnybar år 2040. Målet innebär en möjlighet att möta de klimatutmaningar vi står inför. Men målet innebär också investeringar och utveckling. Bara vindkraften väntas byggas ut till ett värde av över 200 miljarder till år 2040. Dessa investeringar kommer i huvudsak att ske på landsbygden.

Att låta fastighetsskatten från vindkraften tillfalla kommunen istället för staten, vore ett bra sätt att öka de lokala incitamenten att medverka i omställningen till förnybart. På så vis får kommunen del av vindkraftens värde – utan att vindkraftens ekonomiska förutsättningar påverkas.

  • Fastighetsskatten är ca 20 000 kr/MW/år. En vindkraftspark med 13 vindkraftverk à 4 MW skulle ge kommunen drygt 1 miljon kr/år.

Det senaste året har förslaget fått stöd från flera håll:

  • Saila Quicklund – Moderaterna; ”Min uppfattning är att möjligheten att fastighetsskatten på vindkraftsanläggningar ska tillfalla kommunerna bör ses över. Denna princip är en viktig del i en modell med bygdepengar till berörda bygder och främjande av lokalt ägande.”
  • Terese Bengard, Åse Classon och Staffan Nilsson – Hela Sverige ska leva; ”Resurserna för energiomställningen finns på landsbygden, vars bidrag med skog, mineraler och energi är en förutsättning för Sveriges välstånd – i går, i dag och i framtiden. För ett skonsamt resursuttag krävs en befolkad landsbygd. För en befolkad landsbygd krävs att dess befolkning får del av den avkastning som naturen ger. Ett viktigt steg är att låta fastighetsskatten på vindkraftverk tillfalla de kommuner där vindkraften byggs!”
  • Isabella Lövin – Miljöpartiet; ”Vi vill återföra pengar till de kommuner och regioner som producerar vind- och vattenkraft, genom att låta kommunerna behålla intäkterna från kraftverkens fastighetsskatt”.

Vår bedömning är att vindkraftsproduktionen behöver öka från dagens 17 TWh till minst 70 TWh till 2040 för att skapa de marginaler som behövs i elförsörjningen. Med den stundande utbyggnaden skulle ovanstående reglering bli en fantastisk ekonomisk injektion som särskilt gynnar de kommuner som starkt bidrar till målet om ett helt förnybart elsystem.

Charlotte Unger Larson
Vd, Svensk Vindenergi