2016-05-24

Komm. från oss

Brännande frågor för Energikommissionen

För att kunna gå framåt i den omställningsprocess vi påbörjat krävs att Energikommissionen tar tag i ett antal frågor. Detta innefattar bland annat justeringar i elcertifikatsystemet, hantering av styrmedel, inställning till EU:s utsläppshandelssystem och hur den framtida elexporten ska möjliggöras på bästa sätt. Brännande frågor som skyndsamt måste lösas.

I en debattartikel i Dagens Industri utvecklar och preciserar våra medlemsföretag Stena Renewable, Arise, Svensk Naturenergi, Vasa Vind, Eolus och Rabbalshede kraft varför förnybart i dagsläget kräver stöd, och vad som krävs för att Sverige inte ska tappa fart i energiomställningen.

Läs debattartikeln här