2016-09-23

Komm. från oss

Bygg de 18 TWh i Sverige!

Inom kort startar förhandlingar med Norge gällande den gemensamma elcertifikatmarknaden. Sverige har beslutat att förlänga elcertifikatsystemet till 2030 med en ambitionsökning på ytterligare 18 TWh. Norge är inte positiva till en ambitionsökning och har som avsikt att avsluta det gemensamma systemet efter år 2020. Förhandlingar om hur övergången ska gå till väga påbörjas snart.

Ett orosmoln kring övergången som vi på Svensk Vindenergi tycker är viktigt att belysa är att det finns en risk att delar av utbyggnaden inom det förlängda elcertifikatsystemet hamnar i Norge, trots att de då inte längre kommer att vara medfinansiärer.

Det är därför av största vikt att Sverige lyckas förhandla fram en bra övergångslösning där dessa 18 TWh hamnar i Sverige, och att vi ser till att hantera förväntad överutbyggnad. Det bör också införas en volymrelaterad stoppregel för dessa 18 TWh. Svensk Vindenergi har även framfört synpunkter gällande kontrollstation 2017, se vårt remissvar här, där vi vill se årliga tekniska kvotjusteringar och en snabbare reduktion av elcertifikatöverskottet.

Svensk Vindenergis krav för att få ett elcertifikatsystem i balans, är som följer:

1.      Elcertifikatsystemet – fortsätt med ett system
2.      Bygg de 18 TWh i Sverige och hantera förväntad överutbyggnad
3.      Teknikutveckling hanteras genom ett avtrappat system
4.      Inför volymrelaterad stoppregel för de 18 TWh
5.      Genomför årliga tekniska justeringar
6.      Genomför snabbare reduktion av nuvarande överskott av elcertifikat, jämfört med                      Energimyndighetens förslag