Svensk Vindenergi / Calluna ny medlem i Svensk Vindenergi

Calluna ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar Calluna som ny medlem. Calluna är en miljökonsult som hjälper företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten. Calluna har länge strävat efter att bidra till att samhällets utveckling värnar den biologiska mångfalden.

Vi är glada över att välkomna Calluna som medlem i Svensk Vindenergi. Deras engagemang för att bevara och främja den biologiska mångfalden är av stort värde för vindkraftsbranschen. Tillsammans kommer vi att fortsätta det intensiva arbetet för en hållbar och ansvarsfull utveckling av vindkraftsprojekt i Sverige.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Calluna har sedan grundandet 1992 etablerat sig som en oberoende och pålitlig aktör inom sitt område och har varit engagerade i projekt med flera andra medlemsföretag i Svensk Vindenergi. Som medlem i organisationen kommer Calluna att intensifiera sitt arbete med att bistå vindkraftsbranschens strävan mot att främja ekologisk hållbarhet. Camilla Montén, vd för Calluna, betonar vikten av detta medlemskap:

Vi har en stark vilja att bidra till en samhällsutveckling som värnar den biologiska mångfalden. Vår anslutning till Svensk Vindenergi kommer att stärka vårt engagemang och vi ser fram emot nya samarbeten med andra medlemsföretag och att fortsätta möjliggöra en ansvarsfull och miljövänlig utveckling av vindkraftsprojekt i Sverige.

Camilla Montén, vd, Calluna

Svensk Vindenergi har nu 155 medlemmar – fler än någonsin.

Kontaktperson

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35