Svensk Vindenergi / CJR Renewables ny medlem i Svensk Vindenergi

CJR Renewables ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar CJR Renewables som medlem. Företaget konstruerar vindkraftsparker och solenergianläggningar. Det är verksamt världen över och har nu som ambition att växa i Skandinavien.

– Medlemskapet i Svensk Vindenergi, och entrén till dess nätverk inom branschen, blir en stor tillgång för oss. Vi ser fram emot att interagera med nätverket och att kunna tillhandahålla våra tjänster till beställarnas förfogande, säger Jorge Rocha, kommersiell chef på CJR Renewables.

CJR Renewables grundades 2002 som en del av CJR Group. Företaget har verksamhet i totalt 25 länder på fem kontinenter. Bolaget erbjuder sina kunder nyckelfärdiga lösningar och tillhandahåller sina tjänster genom hela konstruktionsprocessen, till exempel design, teknik, anläggnings- och elarbeten, installation samt driftsättning.

– CJR Renewables har intressant internationell erfarenhet och att få en aktör i denna del av vindkraftens värdekedja som medlem är värdefullt. Företagets tillväxtambitioner bekräftar att den svenska vindkraftsmarknaden är attraktiv. Vi är mycket glada att CJR Renewables valt att bli medlem i vår branschorganisation, säger Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi.

Några siffror från bolagets verksamhet (se förklaringar av begrepp nedan):

  • Konstruktion av vindkraftsparker (EPC/BoP): 3834,4 megawatt (MW)
  • Konstruktion av solcellsanläggningar (EPC/BoS): 227,8 MW
  • Vindkraftsinstallation: 6065,7 MW (Varav 1800 MW installerad effekt i Skandinavien)

Förklaring av begrepp

EPC står för Engineering, Procurement and Construction

BOP betyder Balance of Plants

BOS innebär Balance of System

Ytterligare förklaring av begreppen hittas här:

https://www.windfarmbop.com/what-is-this-bop/

Läs vidare

CJR Renewables webbplats

Svensk Vindenergis medlemsföretag

Bli medlem