2016-01-21

Komm. från oss

Dålig kunskap om vindkraft i svensk industri?

Lastbilsnestorn Leif Östling sa nyligen till Dagens Industri: ”Vindkraften är en lurig kraft. Det blåser olika, och när det är väldigt kallt i Sverige, kan vi få långa perioder där det inte blåser något”.

Vindkraften levererar mer energi när det är kallt. Under ett år produceras 60 procent av vindenergin under vinterhalvåret, oktober – mars, och 40 procent under sommarhalvåret, vilket sammanfaller med elförbrukningens årstidsfördelning.

År 2015 producerade kärnkraften 54,3 terawattimmar (TWh) och vindkraften 16,5 TWh. Vindkraftens produktion motsvarade 30 procent av kärnkraftens. Det är inga svårigheter att bygga förnybar elproduktion i Sverige motsvarande den som kärnkraften ger. Under 2015 gav enbart vindkraften i Tyskland 85 TWh, detta trots att Tyskland har mindre yta och sämre vindar än Sverige.

Vid extrema effekttoppar vintertid och när det är mycket kallt i hela Norden sätts elsystemet på prov. Lösningen finns i en blandning av flexibel produktion och användning samt lagring. Det kan behöva finnas kraftverk som bara behövs de kallaste timmarna och kanske bara några timmar, för detta kan man installera gasturbiner.  Om vi planerar för det nu, kommer det att i framtiden finnas tillräckligt med el till konkurrenskraftiga priser för såväl näringsliv som hushåll även utan kärnkraft.

En hållbar framtid kan bara byggas utifrån fakta.