Svensk Vindenergi / Daniel Badman medverkar i EnergiStrategi-podden!

Daniel Badman medverkar i EnergiStrategi-podden!

Energibranschen står inför en stor omvandling. EnergiStrategi-podden försöker förstå de utmaningar som ledare inom energiintensiva organisationer och energibolag står inför och hur de hanterar dem.

Lyssna in dagens avsnitt med Daniel Badman som reflekterar kring vindkraftens utveckling och utmanignar framåt:

EnergiStrategi-podden med Daniel Badman