Svensk Vindenergi / Deep Wind Offshore ny medlem i Svensk Vindenergi

Deep Wind Offshore ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar norska Deep Wind Offshore som ny medlem. Företaget ser stora möjligheter på den svenska vindkraftsmarknaden.

– Vi är mycket glada att ytterligare ett bolag med fokus på havsbaserad vindkraft väljer att bli medlem. Intresset för havsbaserad vindkraft är stort i Sverige och Deep Wind Offshore kommer, med sina projekt i både Sydkorea och Norge, tillföra värdefull kunskap inom vår branschorganisation, säger Svensk Vindenergis vd Daniel Badman.

Deep Wind Offshore är en utvecklare och ägare av både flytande och bottenfasta havsbaserade vindkraftparker. Företaget startade för drygt ett år sedan och har etablerat en portfölj av projekt på drygt 4 gigawatt, GW, under utveckling i Sydkorea och ett samarbete med det franska energibolaget EDFR för projekten i Norge.

När företaget nu etablerar sig i Sverige kommer det att vara med lokala anställda och med planer på att använda lokala leverantörer. Företaget utvecklar bland annat parken Erik Segersäll (med en första etapp om cirka 1 500 megawatt, MW) norr om Gotland.

– För oss i Deep Wind Offshore är dialog och samverkan nyckelfaktorer för framgångsrik utbyggnad av havsbaserad vindkraft, i Sverige såväl som i andra länder. Genom Svensk Vindenergi får vi tillgång till ett stort nätverk med viktiga samtalspartners och många forum att diskutera viktiga frågor, säger företagets vd Knut Vassbotn.

– Med långa kustlinjer och goda vindresurser underlättas förutsättningarna för havsbaserad vindkraft i både Sverige och Norge. Dessutom är behovet av förnybar energi stort och ökande. Tillgången på ny förnybar energi kommer att vara avgörande för att elektrifiera samhället och bygga nya gröna värdekedjor. Sverige och Norge har under många år haft ett attraktivt elpris, och om det ska fortsätta vara en konkurrensfördel måste vi återupprätta kraftöverskottet, säger Vassbotn.

Läs vidare

Deep Wind Offshores webbplats

Svensk Vindenergis medlemsföretag