2022-02-24

Nyhet

Det är företagen, inte staten, som investerar i vindkraft

I en krönika publicerad i tankesmedjan Timbros nätmagasin Smedjan argumenterar Jan Blomgren för att havsbaserad vindkraft riskerar att bli en förlustaffär. Tyvärr anges inga källor för påståendena och vi noterar att inaktuell och felaktig information används om vindkraft i krönikan.

Här har vi kommenterat Blomgrens artikel med aktuella uppgifter om vindkraft.

Förutom faktafel om vindkraft finns en avgörande grundargumentation i krönikan; att staten tar en stor finansiell risk i vindkraftsutbyggnaden. Detta stämmer inte. I verkligheten tas risken av företagen som utvecklar och investerar i vindkraft.

Intresset för att bygga vindkraft både till havs och på land är stort i Sverige. Vi har stort förtroende för att de kommersiella bolag som är beredda att investera och ta de marknadsrisker som investeringar i miljardklassen har goda grunder för sina beslut. Att komma till en annan slutsats är att kraftfullt underskatta marknadens aktörer. Givet det marknadsorienterade system som gäller på den svenska energimarknaden tas inga ekonomiska risker för investeringar av staten. Det är en bra ordning som bör fortsätta gälla. Ett exempel på detta finns i artikeln i DI den 5 februari,: ”förnybar energi är mer attraktiv som investering. Vi är börsnoterade och måste prioritera det som ger bäst avkastning och värdeutveckling”.

Fram till 2045 kommer det att behövas minst dubbelt så mycket el som idag, samtidigt som hälften av dagens elproduktion kommer att behöva bytas ut då den faller för åldersstrecket.

220-240 TWh elproduktion behöver etableras de kommande 20 åren om vi ska klara omställningen. Det innebär gott om utrymme för olika kraftslag.

Diskussionen om vad olika kraftslag kan bidra med lär fortsätta. Timbros tidigare rapport 15 reformer om grön el är ett välkommet tillskott som till skillnad mot Jan Blomgrens krönika har den teknikneutrala ansats som behövs för att elektrifieringen ska kunna realiseras.

För mer information, kontakta:

E-post: lina.kinning@svenskvindenergi.org

Telefon: 070-190 86 53

E-post: tomas.hallberg@svenskvindenergi.org

Telefon: 070-164 44 53