2015-06-24

Komm. från oss

Det är klimatförändringen som är problemet, inte den ökande förnybara elproduktionen

Svenolof Karlsson skriver 22 juni i en artikel i Dagens Industri om de låga elpriserna som plågar energibranschen. I artikeln citeras Bosse Andersson, vice vd Svensk Energi, och han beskriver en oro som sägs handla om tvivel på att politikerna förstår konsekvenserna av sina beslut.

Citat: ”Med målet 30 TWh ny förnybar el till 2020 kommer vi att få 12 000 MW installerad vindkraft i Sverige. Det är mer än den effekt som hela Sverige använder en solig sommardag. Med vattenkraft, kärnkraft och annan produktion som inte kan stängas av kan vi få perioder med en våldsam överkapacitet.”

I en kommentar säger Charlotte Unger, vd, Svensk Vindenergi:

–          Sverige har bland de bästa förutsättningarna för förnybar el i Europa.  Genom att tillvarata dessa möjligheter kan vi pressa elpriset för svenska konsumenter och öka konkurrenskraften för svensk industri. Utbyggnaden av förnybar el blir än mer samhällsekonomiskt lönsam när den kombineras med en utbyggnad av utlandsförbindelser och interna stamnätsförstärkningar. Då kommer den förnybara elen fler till godo, och utsläppen av växthusgaser kan minskas på ett så effektivt och billigt sätt som möjligt.

–          I april 2015 föreslog regeringen att den svenska ambitionsnivån i elcertifikatsystemet ska höjas till 30 TWh. I år beräknas vindkraftsproduktionen i Sverige bli 15 TWh. Därutöver finns annan förnybar produktion inom elcertifikatsystemet som förra året gav 6 TWh. Det som återstår att bygga under 5 år är alltså 9 TWh. För att uppnå denna produktion behövs ytterligare cirka 3 000 MW vindkraft eller annan förnybar produktion.

–          Vi delar inte den Bosse Andersson, vvd  Svensk Energi, slutsats. Problemet är inte att vi har en stark elbalans i Sverige. Problemet är att vi har för dåliga förbindelser till länder som behöver ersätta fossil elproduktion med förnybar produktion. För att lösa problemet krävs att stamnätet moderniseras och bättre utlandsförbindelser. Om vi ska komma tillrätta med den globala klimatkrisen krävs ett ökat samarbete mellan länderna i Europa. Sverige kan och bör exportera mer el.

–          Vi hoppas att Svensk Energi behåller visionen om Norden som Europas gröna batteri och hjälper till att driva på så att förnybar el ska utvecklas vidare som en växande svensk och nordisk exportprodukt.

Charlotte Unger
vd Svensk Vindenergi