Svensk Vindenergi / E.ON ny medlem i Svensk Vindenergi

E.ON ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar E.ON som ny medlem. Sedan några år tillbaka är företagets strategiska inriktning fokuserad på distribution och användning av energi.

E.ONs svenska elnätsverksamhet omfattar region- och lokalnät från norr till söder och bolaget tillhandahåller även energilösningar till hushåll, företag och städer. Elproduktionen begränsar sig till kraftvärmeanläggningar i de fjärrvärmenät där E.ON är aktiva och således har bolaget inte längre någon egen vindkraftsproduktion.

Genom sin roll som Sveriges största nätägare har E.ON i högsta grad dock en fortsatt stark koppling till vindkraftssektorn genom bolagets elnätsverksamhet. E.ON har idag ca 3600 MW vindkraft ansluten till elnäten och en betydande mängd vindkraft i process att anslutas.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Ökningen av den anslutna effekten i E.ONs elnät var under föregående år 35 %. Företaget är också mycket aktiva i utvecklingen av smarta lösningar som möjliggör en ökande andel av förnybar el som vindkraft i driften av elsystemet.

Tillsammans med våra kunder är vi gemensamt drivande för att skapa lösningar för en hållbar omställning. Många av de knäckfrågor som behöver hanteras för att klara elektrifieringen, som tillståndsprocesser och acceptansfrågor, har vi i vår roll som inte minst elnätsbolag också gemensamt med vindkraftsaktörerna. Därför känns det väldigt naturligt för oss att genom medlemskapet i Svensk Vindenergi samverka närmare med en del av energisektorn som är väldigt central för elektrifieringen och omställningen.

Marc Hoffmann, vd, E.ON Sverige

Läs vidare

www.eon.se
www.svenskvindenergi.org
Bli medlem