2019-10-25

Komm. från oss

Enorm potential för havsbaserad vindkraft

Idag står den havsbaserade vindkraften för 0,3 % av den globala kraftproduktionen. Men potentialen är enorm, menar International Energy Agency (IEA) som idag släppte rapporten Offshore Wind Outlook 2019.

Trots en imponerande utvecklingstakt de senaste åren så nyttjas långt ifrån den fulla potentialen av havsvind. IEA bedömer att havsbaserad vindkraft globalt skulle kunna generera mer än 420 000 TWh per år, vilket är mer än 18 gånger världens totala elbehov idag.

Den havsbaserade vindkraften förutspås expandera i rekordhastighet de kommande två decennierna. Mycket arbete krävs dock av politik, myndigheter och industri för att göra offshorevind till en grundpelare för den globala energiförsörjningen.

Offshore Wind Outlook 2019 är den mest omfattande globala studien över potentialen för havsbaserad vindkraft hittills. Läs rapporten här