Svensk Vindenergi / EU:s nödåtgärder riskerar äventyra investeringar i förnybar energi

EU:s nödåtgärder riskerar äventyra investeringar i förnybar energi

Idag beslutar EU:s energiministrar om EU-kommissionens förslag till tillfälliga nödåtgärder för att stoppa de stora prishöjningarna på el som kommer av Rysslands invasion av Ukraina. Men förslaget öppnar upp för en okoordinerad inre energimarknad, som riskerar investeringar i förnybar energi. Svensk Vindenergi uppmanar Sverige att ta ansvar genom att inte avvika från det EU-gemensamma pristaket.

Det är helt nödvändigt att EU:s regeringar agerar nu för att hjälpa familjer och företag att betala energiräkningarna. Men energiministrarnas beslut idag kan förvärra energikrisen.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Förslaget till EU-förordningen handlade ursprungligen om EU-omfattande intäkttak för all s.k. inframarginell kraftproduktion, dvs. vindkraft, solkraft, geotermisk energi, vattenkraft, kärnkraft och brunkol. Men som förordningen ser ut nu hindrar den inte EU:s nationella regeringar från att anta ytterligare skatter och vidta okoordinerade åtgärder för olika typer av elproduktion.

Vissa nationella regeringar planerar redan nya skatter utöver EU:s nödåtgärder, t.ex. skatter på elproducenternas totala intäkter, snarare än på deras vinster. Detta riskerar att stoppa investeringar i förnybar energi vilket kan leda till att investerare vänder sig bort från EU och Sverige, till marknader med mer gynnsamma och mer långsiktiga villkor.

Det är mycket som står på spel. Europa behöver fortsatt stora investeringar i elproduktion, både för industrins klimatomställning och för att komma ur energikrisen. Vi uppmanar Sveriges regering att ta ansvar genom att inte avvika från det EU-gemensamma pristaket och att inte lägga ytterligare skatter på elproducenter.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Förordningen ska träda i kraft den 1 december 2022 och blir direkt gällande i alla EU:s medlemsstater. Vissa nationella särregler kan dock införas tidigare. Övergångsregeringen har ännu inte kommunicerat Sveriges genomförande. Svensk Vindenergi följer utvecklingen nära.

Fördjupning

EU-kommissionens förslag på förordning om nödåtgärder mot höga elpriser

Kontakt

Daniel Badman, vd, 070-972 54 37

Lina Kinning, ansvarig för EU-frågor, 070-190 86 53