2015-12-02

Komm. från oss

Folkligt krav på mål för förnybar energi

EU-invånarna är oroade över klimatförändringen och stöder klimatarbetet. Det visar en aktuell Eurobarometerundersökning från EU-kommissionen.

Av de tillfrågade i Sverige tycker 93 procent att det är viktigt att den svenska regeringen fastställer mål för att öka den mängd förnybar energi som används, såsom vindkraft, sol- och bioenergi, fram till 2030!

Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi kommenterar:
– Vi är besvikna över att Sverige fortfarande saknar mål för 2030. Eurobarometer-undersökningen ger ett tydligt besked till Energikommissionen, för att få upp tempot i klimatarbetet behövs även nationella mål för förnybar energi till 2030. Ett antal EU länder har gått före och satt mål för 2030. Om Sverige fortsatt ska ha en ledande position i klimatarbetet och omställningen till förnybart måste ett mål komma på plats snarast

– Vi ser framför oss en fungerande utsläppshandel år 2030. Fram tills dess behöver vi ett fungerande elcertifikatsystemet och nya mål för 2030. Det är centralt att dagens elcertifikat justeras så att vi kan attrahera investerare till förnybart. Om de rätta förutsättningarna ges finns det goda möjligheter att nå 60 terawattimmar förnybar el till 2030.

Läs om Eurobarometerundersökningen:

Rapport Sverige
Rapport Europa