Svensk Vindenergi / Föreningsstämma – med seminarier i högaktuella frågor

Föreningsstämma – med seminarier i högaktuella frågor

Den 18 maj anordnar Svensk Vindenergi föreningsstämma. Utöver ordinarie stämman arrangeras seminarier i högaktuella frågor, där vi bland annat samtalar med företrädare för energiintensiv industri, kommunpolitiker och KTH-professorn Lina Bertling Tjernberg. På lunchen gästas vi av klimat- och miljöminister Annika Strandhäll och dagen avslutas med ett mingel.

När: Den 18 maj klockan 10.30-16.00

Var: Posthuset (lokal Palmsalen), Vasagatan 28 Stockholm

Hur: Evenemanget genomförs fysiskt, utan digital sändning

Information om deltagande och kostnader

Seminarierna är öppna för alla, även icke-medlemmar. Pris: 1 195 kronor för medlemmar. 1 395 kronor för icke-medlemmar. Lunch och mingel ingår i priset. Priserna är exklusive moms.

Den ordinarie stämman är endast öppen för medlemmar och den är kostnadsfri att delta på. Lunch ingår. Du som är anställd i ett medlemsföretag men inte röstberättigad representant är välkommen att delta som åhörare. Separat kallelse med handlingar till ordinarie stämma skickas till medlemsföretagens huvudkontaktperson i slutet av april.

Anmälan till evenemanget stängdes den 9 maj.

Program

10.30-11.00 Registrering till ordinarie stämma

11.00-12.00 Ordinarie stämma

12.00-13.00 Lunch med samtal mellan klimat- och miljöminister Annika Strandhäll och Svensk Vindenergis vd Daniel Badman

13.00-15.00 Seminarier (se mer info nedan)

15.00-16.00 Mingel

Seminarier

13.00-13.30 Hur får vi industrins elektrifiering att hända?

Svensk industri behöver, i sin klimatomställning, ett snabbt och stort tillskott av grön el. Vilka åtgärder vill dess företrädare se lokalt och nationellt för att elsystemet ska klara att möta behovet? Samtal med Lina Håkansdotter, VP och Head of Public Affairs, H2 Green Steel, samt Mattias Johansson, Head of Public Affairs, Volvo Cars.

13.30-13.40 Paus

13.40-14.20 Vad behövs för att vindkraften ska välkomnas lokalt, enligt kommunpolitikerna själva?

Samtidigt som behovet av el väntas vara dubbelt så stort inom 20 år, så får hela 8 av 10 vindkraftverk nej av kommunerna. Vad behövs för att vindkraften ska välkomnas lokalt? Behövs det ökade incitament och finns det andra lösningar som kommunpolitikerna själv förordar?

  • Vilken inställning har kommunpolitikerna till vindkraften? Vad skulle göra dem mer positiva till utbyggnaden? Svensk Vindenergi presenterar ny enkätstudie som gjorts i samarbete med Demoskop.
  • Panelsamtal med Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande i Luleå kommun och ledamot i arbetsutskottet för Svenska Industrikommuner, samt Mari-Louise Wernersson (C), tidigare kommunstyrelseordförande i Falkenberg och vindkraftssamordnare. Ledamot i styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

14.20-14-30 Paus

14.30-15.00 Ett Europa oberoende av ryska bränslen – hur påverkar det elsystemet?            

EU har, efter Rysslands invasion av Ukraina, beslutat att senast 2030 vara oberoende av ryska bränslen. Vad betyder det för det svenska elsystemet? För vindkraften? Och hur vi bygger vi ett elsystem på bästa möjliga sätt för att bidra till svensk beredskap? Samtal med Lina Bertling Tjernberg, professor vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

Seminarierna modereras av Johanna Barr, vice vd på Powercircle.