2014-01-29

Komm. från oss

Kommentar: Framtiden är bäddad för det förnybara

I Dagens Industri den 20 januari argumenterar Jan Johansson och Lina Palm i SKGS för
behovet av investeringar i ny elproduktion, eftersom de äldsta kärnkraftverken inom ett antal år ska fasas ut. De anser att valet står mellan ny kärnkraft och gaskraft, men är alldeles för snabba med att avfärda det förnybara som ett konkurrenskraftigt och tillförlitligt alternativ.

Kostnaden för förnybar elproduktion sjunker drastiskt världen över. Det kostar numera mellan 50 och 60 öre/kWh att producera svensk landsbaserad vindkraftsel, vilket kan jämföras med att britterna i en upphandling garanterat kärnkraftsägaren en intäkt på motsvarande cirka 100 öre/kWh, med indexuppräkning i 35 år.

Johanssons och Palms invändning mot det förnybara verkar inte handla om ekonomi utan
om att produktionen är väderberoende och inte utgör ”baskraft”. Sverige har dock
exceptionellt goda förutsättningar för att hantera utmaningen med den förnybara elens
variationer.

Tidigare har det påståtts att det svenska energisystemet inte skulle klara mer än 10 TWh
vindkraft. Den nivån är redan uppnådd. Och detaljerade studier från KTH visar att den
svenska vattenkraften redan har en god förmåga att reglera 30 TWh vindkraft. Övergripande studier visar också en potential att klara uppemot 60 TWh sol- och vindkraft, lika mycket som kärnkraften producerar idag. Dessutom finns en stor framtida potential att reglera med utökade utlandsförbindelser, efterfrågestyrning och energilagring.

Det finns länder som har integrerat väsentligt större mängder sol- och vindkraft än Sverige, trots att de har mycket sämre förutsättningar att reglera den förnybara elens variationer. Hela 33 procent av Danmarks elproduktion kom från vindkraft förra året, och de hanterade den varierande produktionen genom goda kabelförbindelser till sina grannländer.

Om Sverige ökar ambitionsnivån för förnybar elproduktion inom elcertifikatsystemet blir den elintensiva industrin den största vinnaren, eftersom de får ett lägre elpris samtidigt som de inte betalar för elcertifikatsystemet.

Det saknas inte utmaningar för att bygga ut den förnybara elproduktionen, men de snabba
kostnadsminskningarna och den industriella utvecklingen visar att framtiden är bäddad för
det förnybara.

Annika Helker Lundström
Vd