Svensk Vindenergi / Grattis till Årets Kraftkvinna 2022, Charlotte Bergqvist!

Grattis till Årets Kraftkvinna 2022, Charlotte Bergqvist!

Den 24 oktober utsågs Årets Kraftkvinna i Stockholm. Årets pris gick till Charlotte Bergqvist, Chief Development Officer på Svensk Vindenergis medlemsföretag Cloudberry Wind. Charlotte kommenterar utnämningen till Svensk Vindenergi.

Porträttbild Charlotte Bergqvist
Charlotte Bergqvist. Foto: Cloudberry Clean Energy

”Årets kraftkvinna har under hela sin karriär sett och lyft andra kraftkvinnor. Nu är det dags att hon själv får stå i centrum.” Så inleder juryn för Årets Kraftkvinna 2022 sin motivering till utnämningen av Charlotte Bergqvist. Hon var med och startade föreningen Kraftkvinnorna för sju år sedan.

Idag arbetar Charlotte som Chief Development Officer på Svensk Vindenergis medlemsföretag Cloudberry Wind, men hon har runt 20 års erfarenhet av energisektorn, förnybar energi och så väl havsbaserad som landbaserad vindkraft. Under som karriär har hon haft vd- och styrelseposter på t.ex. wpd, Trinda Energy, Power Circle och Svenska Kraftnät.

Vindbranschen, och hela energisektorn, står inför en brist på kompetens om vi ska möta det kraftigt ökade elbehovet framöver. Vilka är dina bästa råd till vindbranschen när det är dags att rekrytera talanger – av alla kön?

– Att lyckas med sin rekrytering och locka talanger handlar om flera saker. Vår roll i omställningen är given och kan med fördel användas för att locka talanger från andra branscher, säger Charlotte Bergqvist. Vindkraftsbranschen kan på kort tid möjliggöra den gröna omställningen och säkerställa att batterifabriker, grönt stål och andra viktiga initiativ får den förnybara el de behöver. Att bygga team med olika kompetenser och bakgrunder kommer vara helt avgörande för att vi ska lyckas. Där är det viktigt att se sig själv i spegeln och fundera på vad ens företag sänder för signaler. Har vi jämställda styrelser, ledningsgrupper och team där mångfald premieras och lyfts fram? Ser vi till att våra gemensamma aktiviteter är inkluderande och tillåter hämtningar och lämningar på dagis, deltids- och distansarbete. Tycker man sig inte ha kommit så långt i detta arbete så är tipset att snarast sätta mål, börja mäta och prata tydligt om riktning och målsättningar.

Du har gedigen erfarenhet av hela branschen på olika nivåer. Vad är din drivkraft som har gjort att du stannar kvar i energi- och vindbranschen?

Charlotte fortsätter: Jag tycker att energibranschen är den bästa man kan vara i, den är helt vital för omställningen och för egen del lär jag varje dag nytt. Jag känner att jag får arbeta med något meningsfullt och jag har alltid tyckt om sammanhållningen i just vindkraften, också mellan konkurrerande bolag – den är både unik och fantastisk. Det är ju numera inte heller enbart klimatomställningen vi kämpar för utan också för ett förbättrat säkerhetsläge i Europa och världen. I Tyskland kallas nu förnybar energi ibland för frihetsenergi och det ger mig kraft och energi att fortsätta!

Om Kraftkvinnorna

Kraftkvinnorna är en förening och ett nätverk som bildades 2015 med syfte att synliggöra och lyfta kompetenta kvinnor i energibranschen och samtidigt motverka bilden av att det är brist på erfarna kvinnor i branschen. De har som uttalat mål att öka andelen kvinnor i ledningsgrupper och styrelser i energisektorns bolag och organisationer. Med fler kvinnliga förebilder i ledande positioner, kommer även fler kvinnor att attraheras till branschen.

Varje år utser Kraftkvinnorna Årets Kraftkvinna. Priset har instiftats för att synliggöra och lyfta kvinnor i energisektorn, för att bredda rekryteringsbasen och attrahera fler till branschen.