Svensk Vindenergi / Guide för ansvarsfulla leverantörskedjor inom vindkraftsbranschen

Guide för ansvarsfulla leverantörskedjor inom vindkraftsbranschen

Svensk Vindenergi har sammanställt riktlinjer för hur företag inom vindkraftsbranschen bör arbeta ansvarsfullt med hållbarhet i leverantörsledet enligt OECD Diligence Guidance for Responsible Business Conduct. Fokus ligger på hantering av risker i tidigt skede uppströms, dvs vid utvinning av råvaror.

Ett energisystem som bygger på förnybara energikällor tar, totalt sett, mindre mark i anspråk för gruvbrytning än ett motsvarande fossilt energisystem. Men det finns förstås alltid risker kopplade till råvaruutvinning, och de kan ha en väsentlig påverkan i jämförelse med andra delar inom vindkraftens egna värdekedja. Därför är arbetet med att bidra till att minska riskerna och påverkan i tidiga skeden av värdekedjan viktigt.

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi

De riktlinjer som Svensk Vindenergis guide beskriver kan även appliceras på risker i andra delar av värdekedjan. Frågorna om s.k. tillbörlig aktsamhet har varit tydligt på tapeten i början av 2024. Under mars röstades EU:s nya direktiv om tillbörlig aktsamhet igenom och WindEurope, europeiska branschorganisationen för vindkraft, lanserade ett nytt sektorinitiativ för att stärka samarbetet på området.

Med den här guiden vill vi göra det tydligt att den svenska vindkraftsbranschen ställer sig bakom OECD:s riktlinjer och underlätta för våra medlemsföretag att följa dem. I guiden finns flera exempel på vad som redan görs och vad som behöver göras. Det är glädjande att se hur många goda exempel som finns och hur tydliga framsteg vindkraftsbranschen har gjort inom området de senaste åren, säger Ylva Tengblad hållbarhetsansvarig på Svensk Vindenergi.

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi

Kontaktpersoner

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi
073-025 10 84

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35