Svensk Vindenergi / Hafslund Vekst ny medlem i Svensk Vindenergi

Hafslund Vekst ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar Hafslund Vekst AB som ny medlem. Hafslund är Norges näst största producent av förnybar energi.

Vi ser Sverige som en attraktiv marknad och har ambitioner att växa inom både havsbaserad vindkraft, landbaserad vindkraft och solenergi. År 2022 blev Hafslund delägare i vindkraftsprojektet Stenkalles i Vänern och i år etablerade vi en liten bas i Stockholm. Med ett medlemskap i Svensk Vindenergi blir vi en del av ett stort och viktigt nätverk som vi hoppas kan hjälpa oss att växa och träffa potentiella partners i Sverige.

Thomas Johansson, utvecklingschef på Hafslund Vekst AB

Svensk Vindenergi är glada att kunna välkomna Hafslund Vekts som medlem. Det är glädjande att en så stor aktör på en norska marknaden även vill bli en spelare i Sverige.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Hafslundkoncernen består av tre företag:

  1. Hafslund Eco Vannkraft, som driver 81 vattenkraftverk med en produktion på 21 terawattimmar (TWh)
  2. Hafslund Vekst, som arbetar med etablerade och nya tillväxtinitiativ inom förnybar energi, inklusive havsbaserad vindkraft och solenergi
  3. Hafslund Oslo Celsio, som är Norges största fjärrvärmeproducent

Svens Vindenergi har nu 144 medlemsföretag.