Svensk Vindenergi / Havsbaserad vindkraft i Östersjön för starkare energisäkerhet

Havsbaserad vindkraft i Östersjön för starkare energisäkerhet

Igår samlades regeringschefer och energiministrar från Östersjöländerna, Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och kommissionären för energifrågor Kadri Simson i Köpenhamn för att stärka samarbetet på energisäkerhetsområdet i Östersjöregionen. Frågan är mer aktuell än någonsin på grund av Rysslands krig mot Ukraina och när Ryssland använder energi som ett vapen mot Europa.

Vid mötet lanserades en deklaration för stärkt energisäkerhetssamarbete genom en uttalad ambition att bygga ut den havsbaserade vindkraften i Östersjöregionen till minst 19,6 GW till 2030, vilket är en sjufaldig ökning från dagens nivå. Regeringscheferna skrev under på att de kommer att driva snabbare tillståndsprocesser. Potentialen för havsbaserad vindkraft i Östersjöområdet är enligt deklarationen 93 GW.

Det är viktigt att vi håller ett högt tempo i den gröna omställningen och höga ambitioner måste omsättas i praktiken. Vindkraftsbranschen är redo att bidra. 

Daniel Badman, VD på Svensk Vindenergi

Regeringen behöver i hela sin organisation främja den elektrifiering som krävs för att vi ska klara av Sveriges klimatmål och en trygg energiförsörjning. 

Daniel Badman, VD på Svensk Vindenergi

Läs vidare

The Marienborg Declaration 

Kontakt

Daniel Badman, VD, Svensk Vindenergi 

E-post: daniel.badman@svenskvindenergi.org 

Telefon: 070-972 54 37

Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft 

E-post: lina.kinning@svenskvindenergi.org 

Telefon: 070-190 86 53