2019-12-17

Komm. från oss

Havsplaner kan underlätta snabb klimatomställning – nu upp till regeringen att agera

Idag har Havs- och vattenmyndigheten (HaV) lämnat förslagen till havsplaner till regeringen. HaV har gjort ett gediget arbete med analys och samråd med havets intressenter för att nå fram till havsplanerna. Vi är eniga med HaV om att Sverige behöver klara både klimatomställning och försvarsförmåga.

Samtidigt vill vi understryka att det är viktigt att snabbt få lösningar på plats. Med COP25 bakom oss, kan vi konstatera att klimathotet kräver lösningar snabbare än vi hittills räknat med.

Sverige kan leverera lösningar i form av storskalig och konkurrenskraftig förnybar energiproduktion som kommer att tränga undan fossil energi i Europa och därmed reducera det allvarliga uppvärmningshotet mot havet.

Eftersom det blåser stabilt till havs, skapar den havsbaserade vindkraften storskalig leveranstrygghet i energisystemet med beprövad teknik. Därmed tryggas energiförsörjningen till inhemsk industri inför den elektrifiering som ligger framför oss.

Kostnadsreduktionen för havsbaserad vindkraft går snabbt och teknik för samexistens för försvarsmakten utvecklas snabbt och används redan i andra länder.

För att säkerställa att havsplanerna inte minskar möjligheten till snabb klimatomställning, uppmanar vi regeringen att ta fasta på möjligheterna och arbetar snabbt och målmedvetet med samexistens, teknikutveckling och elöverföring för att ge vindkraft utrymme att byggas ut storskaligt och hållbart i närtid.

Läs HaV:s följebrev till regeringen.
Ta del av vårt tidigare remissvar på havsplanerna.

________________________________

För mer information:

Beatrice Teurneau, ansvarig offshore-vindkraft, Svensk Vindenergi
Tel: 070-397 28 99
E-post: beatrice.teurneau@svenskvindenergi.org

________________________________