Svensk Vindenergi / Havsvindutredning bra, men får inte fördröja – behövs tillståndsbeslut nu

Havsvindutredning bra, men får inte fördröja – behövs tillståndsbeslut nu

Den 3 maj, presenterade regeringen en utredning som ska ge förslag på förbättringar i prövningen av havsbaserad vindkraft. Svensk Vindenergi välkomnar tydligare långsiktiga regler på området, men ser samtidigt att det just nu behöver vara högsta prioritet att besluta om de 10 ansökningar om havsbaserad vindkraft som ligger på regeringens bord.

Utredningen ”En ordnad prövning av havsbaserad vindkraft” ska lämna in sitt betänkande till regeringen i juli 2024. Efter att betänkandet lämnas dröjer det ytterligare innan nya regler kan vara på plats. Svensk Vindenergi anser att det är välkommet med tydligare långsiktiga regler om enklare och mer samordnad prövning, men att dessa regler borde ha varit på plats tidigare. Att tillsätta en utredning nu riskerar att fördröja den nödvändiga utbyggnaden på 10 terawattimmar (TWh) per år som behövs för att kunna möta det kraftigt ökande elbehovet de kommande 10 åren. Det finns redan nu många påbörjade och långt gångna havsbaserade vindkraftsprojekt i svenska vatten som väntar på att gå vidare i processen om de får tillstånd.

När utredningen ska vara klar nästa sommar kan det vara sent att börja fatta tillståndsbeslut om vi ska nödvändig havsbaserad vindkraft på plats i Sverige före år 2030. Tillstånd är i praktiken en förutsättning för att  säkra investeringar och komponenter i en allt större internationell konkurrens. För fler och fler länder ökar sina utbyggnadsmål om havsbaseradvindkraft kraftfullt. Sverige riskerar att missa tåget, med resultatet att utbyggnaden av elproduktionen fördröjs.

Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft, Svensk Vindenergi

Just nu väntar 10 havsbaserade vindkraftsparker i Sveriges ekonomiska zon på beslut från regeringen. Det är därför mycket positivt att kommittédirektivet anger att utredningen ska analysera hur ett ändrat regelverk bör tillämpas i förhållande till pågående mål och ärenden, där det är avgörande att hålla uppe tempot.

Det är även positivt att utredningen ska analysera hur frågan om svenska säkerhetsintressen bör hanteras i prövningen, eftersom samexistens med Försvarsmaktens intressen är en av de viktigaste frågorna att lösa för utbyggnaden av havsbaserad vindkraft.

Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft, Svensk Vindenergi

Regeringen har ännu inte kommunicerat vem som ska leda utredningen. Svensk Vindenergi ser fram emot att vara med och bidra till utredningens framtida arbete för att skapa de bästa förutsättningarna för att snabbare få havsbaserad vindkraft på plats i Sverige utan att tappa fart i redan påbörjade projekt som är redo att leverera grön el till Sverige.

Kontaktpersoner

Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft, EU & internationellt, Svensk Vindenergi
070-190 86 53

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35