2016-05-03

Komm. från oss

Höj blicken – förnybar industri under uppbyggnad

I de politiska diskussioner som nu förs är det viktigt att förstå att i takten med en övergång till mer förnybar produktion, så fortsätter uppbyggnaden av en förnybar industri med nya arbetstillfällen.

Detta är en utveckling som en majoritet av riksdagen och en majoritet av svenska folket villa ha. Mattias Goldmann, vd på Fores med 2030-sekretariatet, har kloka tankar om detta.

Läs den intressanta artikeln här

Charlotte Unger Larson
Vd, Svensk Vindenergi