2016-02-08

Komm. från oss

Hur ökar vi jämställdheten i energisektorn?

Energiminister Ibrahim Baylan och jämställdhetsminister Åsa Regnér bjuder in utvalda delar av energisverige till ett samtal den 18 februari om hur jämställdheten i energibranschen kan öka. Vid mötet medverkar bland annat Martina Estreen, utredare Energimyndigheten som presenterar Energimyndighetens jämställdhetsindikatorer.

I en kommentar säger Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi som också kommer att delta i samtalen:

– Jämställdhet handlar bland annat om att kvinnor och män som ska ha samma möjlighet att forma samhället. Dagens energisystem behöver formas om för att vi ska få en hållbar utveckling. Här krävs samlade insatser från både män och kvinnor.

Program och anmälan