Svensk Vindenergi / Inbjudan: Flexibilitet för ett planerbart elsystem – frukostseminarium 14 december 2022

Inbjudan: Flexibilitet för ett planerbart elsystem – frukostseminarium 14 december 2022

Svensk Vindenergi och Power Circle bjuder in till lanseringsseminariet Flexibilitet för ett planerbart elsystem onsdagen den 14 december kl. 08.30-09.30 online och i Stockholm. Under seminariet presenteras resultaten från en ny kartläggning som genomförts av Power Circle i samarbete med Svensk Vindenergi och flera partnerföretag under hösten. Anmälan till frukostseminariet är stängd, men det kommer att livesändas.

Flexibilitet är en nyckel för ett planerbart elsystem, när konsumtions- och produktionsmönstren förändras och nya elintensiva industrier och verksamheter ansluts till elnätet. Trots detta finns det idag bristande kunskap om flexibilitetspotentialen hos olika aktörer, och hur det tekniska och ekonomiska flexibilitetsutbudet ser ut. I en ny kartläggning sammanfattar Power Circle kunskapsläget och behoven för vidare studier.

Syftet med studien har varit att kartlägga kunskapsläget om flexibla resurser i elsystemet och deras tekniska och ekonomiska potential, samt hur flexibilitetsresurserna bäst kan användas för att bidra till ett planerbart elsystem. Inom ramen för kartläggningen har också kunskapsluckor och behov om ytterligare forskning och studier på området identifierats. Kartläggningen kan betraktas som en förstudie till ett större projekt om flexibilitet som Power Circle hoppas kunna påbörja under 2023.

Under en timme kommer Svensk Vindenergi och Power Circle att redovisa studiens slutsatser och få dessa kommenterade av en initierad panel. Vi kommer självklart även bjuda in till frågor från publiken efter redovisningen. 

Panelen består av:

  • Göran Nyström, Ovako
  • Anna Jäderström, Svenska Kraftnät
  • Magnus Larsson, Ellveio
  • Jenny Hedblom, Flower
  • Elin Larsson, Siemens Gamesa Renewable Energy

Praktiska detaljer

Var: Drottninggatan 33, Stockholm, i lokalen Ljusgården, samt livesändning online.

När: Onsdag den 14 december kl. 08.30–09.30. Insläpp och frukostmacka från kl. 08.00.

Alla anmälda kommer att få en länk till livesändningen skickad till den e-postadress som de angav vid anmälan.

Anmälan

Anmälan till seminariet är nu stängd.