Svensk Vindenergi / Svensk Vindenergis inspel till vätgasstrategin

Svensk Vindenergis inspel till vätgasstrategin

Svensk vindenergi har skickat in ett antal åtgärdsförslag till regeringens arbete med vätgasstrategin. Syftet är att visa på planeringsutmaningens storlek, behovet av ett internationellt marknadsperspektiv, och att understryka att Sverige har komparativa fördelar i vätgasekonomin genom vindkraften.

Den röda tråden är att vätgasen behövs som möjliggörare för fossilfrihet, och för att skapa förutsättningar för vätgasproduktion är utbyggd produktion av förnybar el oundgängligt. Det är också viktigt att se att omställningen är en positiv kraft. Det handlar inte om att ”skapa acceptans” för omställningen utan om att betona möjligheterna, lönsamheten och potentialen för ett bättre samhälle. Samtidigt vill vi poängtera att både skalan och tidsplanen för den omställning vi står inför saknar motstycke.

Vi har försökt konkretisera vindkraftbranschens åtgärdsförslag och kommer förhoppningsvis med några nya tankar. Vi kommer följa strategiarbetet med intresse framöver.

Läs åtgärdsförslagen i sin helhet här