2016-06-07

Komm. från oss

Replik: IVA försöker återskapa gårdagens elsystem

Replik på IVA:s debattartikel på SvD Debatt 31 maj.

IVA fokuserar på att återskapa gårdagens elsystem – inte på att skapa framtidens.

Sverige har idag ett överskott av el som vi exporterar. Det är en stor klimatfördel. I alliansens energiöverenskommelse 2009 ville man ha ”ökning av den förnybara elproduktionen” inom ramen för elcertifikatsystemet även efter år 2020. I valmanifest 2010 förklarades att alliansens politik ger elöverskott. ”Det kommer att hålla nere de svenska elpriserna samtidigt som ökad export av kolsnål el från Sverige till Europa ersätter kolkraft och minskar klimatutsläppen”. Så blev det.

Sverige har bland de bästa förutsättningarna för förnybar el i Europa, vilket är en konkurrensfördel. Med fortsatt utbyggnad av den förnybara elproduktionen kan vi upprätthålla elexporten, samtidigt som elpriserna hålls nere.

IVA skriver att ”stödsystemet forcerar omställningen” och ”subventioner av förnybar kraft kommer att skapa inlåsningseffekter och snedvrida marknaden”. Deras lösning är ett stopp av uppbyggnad av förnybar el. Vi menar att inlåsningseffekter kan undvikas genom att satsa på utlandskablar och elexport.

Om vi gör som IVA vill och stoppar det förnybara kan vi få effektbrist. Det ges nämligen inga garantier att kärnkraften står sig till 2045 när man tar bort effektskatten. Högre avsättning till avfallsfonden och ökade försäkringskrav kommer att påverka lönsamheten.

Vi hoppas att Energikommissionen enas om att skapa goda förutsättningar för ökad förnybar elproduktion – istället för att följa IVA:s råd och återskapa gårdagens elsystem.

Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi