2016-03-22

Komm. från oss

Jämn folkomröstning i Sorsele

I söndags genomfördes en rådgivande folkomröstning i Sorsele kommun om hur kommunen ska ställa sig till ytterligare vindkraft utöver den stora vindkraftparken på Blaiken som är en av Europas största. Det blev en jämn folkomröstning. Den största gruppen i folkomröstningen var de 37, 5 procent som avstod från att rösta.

I Sverige finns enligt SOM-institutets årliga undersökningar en majoritet 59 procent som vill bygga ut vindkraften. Endast 2 procent vill helt avstå från vindkraft. Det enda energislaget där fler stödjer en utbyggnad är solenergi där 79 procent vill bygga mer. 13 procent vill ha mer kärnkraft.

  • I debatten I Sorsele har framförts att vindkraftssatsningar ger för lite tillbaka till kommunen. En lösning kan vara att låta fastighetskatten på vindkraft gå till kommunerna istället för till staten, säger Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi.
  • Vindkraften kan skapa många jobb. Totalt i Sverige var 2014 omkring 10 000 personer sysselsatta med vindkraft. Antalet kan öka om Sverige sätter ambitiösa mål för förnybar energi till 2030.

I december slöt jordens länder ett klimatavtal. De temperaturökningar som klimatgasutsläppen ställer till med ska begränsas till väl under 2 grader. Ansträngningar ska göras att begränsa temperaturökningen till 1,5 grad.

  • Vi kan inte acceptera klimatförändringarna därför måste vi snabbt ställa om till förnybar energi som vind och sol för att få bort klimatgasutsläppen, säger Charlotte Unger.