Svensk Vindenergi / Januari bästa vindkraftsmånaden hittills

Januari bästa vindkraftsmånaden hittills

Under januari 2024 producerade vindkraften 4,8 terawattimmar (TWh), enligt elbörsen Nord Pool. Vintern visade också att elproduktionen från vindkraften levererade när Sveriges elanvändning var som högst. Ökad kombination av elproduktion från förnybart och energilagring ger ännu större möjligheter att möta toppar i efterfrågan i framtiden.

Det nya månadsrekordet för elproduktion från vindkraften på 4,8 terawattimmar (TWh) och slår den tidigare toppnoteringen på 4,3 TWh från i januari 2022. Vindkraften fortsätter att byggas ut och en hög elproduktion från vindkraften är det nya normala. Enligt Svensk Vindenergis prognos kommer vindkraften att producera 52 TWh år 2025.

Vindkraften levererade när elanvändningen var som högst

Den här vinterns topplasttimme, dvs. timmen med högst elanvändning, inföll den 16 januari kl. 09.00-10.00. Då var vindkraftens tillgänglighet, andelen av den totalt installerade effekten, 17 procent,

Det är en god nyhet eftersom Svenska kraftnät räknar med att vindkraftens tillgänglighet endast är 9 procent vid topplasttimmen. En fortsatt utbyggnad av vindkraften över landet, i kombination med fortsatt teknikutveckling, kommer förbättra tillgängligheten över tid ännu mer.

Erik Almqvist, elnät och elmarknad, Svensk Vindenergi

Vindkraft, batterier och annan energilagring

Vindkraftsproduktionen slog nyligen nytt rekord för dygnsproduktion den 22 januari. Då producerades 0,26 TWh. Men det fanns fler dagar med riktigt bra produktion. Åtta av de 20 bästa produktionsdagarna för vindkraften genom alla tider har infallit under januari 2024.

I takt med utbyggnaden av vind- och solkraft i kombination med utbyggnaden av stationära batterilager ökar möjligheterna att möta elanvändningen under de mest ansträngda timmarna.

Batterilagring är på stark frammarsch och till följd av snabbt sjunkande priser på batterier är investeringsförutsättningarna goda, trots Sveriges relativt sett låga elpriser. Mot slutet av 2024 kommer det att finnas 38 batterianläggningar på tillsammans över 600 megawattimmar (MWh) i drift. Utöver det planeras ytterligare 47 anläggningar på tillsammans över 2 800 MWh.

Uppgifterna om elproduktion är hämtade från elbörsen Nordpool.

Kontaktpersoner

Erik Almqvist, elnät och elmarknad, Svensk Vindenergi
073-025 78 46

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35