Svensk Vindenergi / JDA Renewables ny medlem i Svensk Vindenergi

JDA Renewables ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar JDA Renewables som ny medlem. JDA Renewables erbjuder konsulttjänster samt projektutveckling inom förnybar energi.

Vi är glada över att välkomna JDA Renewables bland Svensk Vindenergis medlemmar. Deras kompetens inom hybridparker för vind- och solenergi tillsammans med energilagringslösningar hoppas vi ska skapa värde i våra medlemsråd.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

JDA Renewables har två verksamhetsgrenar och erbjuder konsulttjänster samt projektutveckling inom förnybar energi. Konsultverksamheten sträcker sig från planering till projektutveckling och byggnation av förnybara energi. Inom projektutveckling är fokus på sol och vind, i kombination med hybridlösningar med batterilagring och vätgas. Vindkraft är en stor del av företagets arbete med att främja omställningen till en hållbar framtid och företagets vision om en snabb och effektiv omställning av energisystemet. 

Vindkraftsbranschen består idag av en stor mängd aktörer från olika områden, vi ser därför nyttan av att som medlem i Svensk Vindenergi kunna utbyta erfarenheter med andra. Vi ser också behovet av Svensk Vindenergi som en samlad röst i en bransch med många aktörer av varierande storlek.

David Åhs, grundare, JDA Renewables

Svensk Vindenergi har 155 medlemmar – fler än någonsin.

Kontaktperson

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35