2017-07-03

Komm. från oss

Investeringsbeslut för Åskälen och Svartnäs

Första halvåret 2017 avslutades med glädjande nyheter om investeringsbeslut för två stora vindkraftsprojekt, Åskälen och Svartnäs.

Vasa Vind och den holländska pensionsförvaltaren APG beslutade att bygga vindkraftspark Åskälen Strömsunds och Östersund kommuner i Jämtland. Åskälen ska stå klar 2020 och omfattar 80 vindturbiner med en effekt 3,6 MW vardera (sammanlagt 288 MW). Den totala investeringen är cirka tre miljarder kronor.

Arise och den amerikanska fondförvaltaren BlackRock beslutade att bygga vindkraftspark Svartnäs i Falu kommun i Dalarna. Svartnäs ska stå klar 2019 och omfattar 32 turbiner med en effekt om 3,6 MW vardera (sammanlagt 115 MW). Den totala investeringen är cirka 1,25 miljarder kronor.

Kostnaden för att bygga vindkraftsparker i Sverige är bland de lägsta i Europa. Det tillsammans med att riksdagen i juni beslutade om förlängning av elcertifikatsystemet och ett nytt mål om ytterligare 18 TWh ny förnybar el till år 2030 innebär ett växande internationellt intresse att investera i Sverige.

Under det andra kvartalet 2017 fattades beslutat om investeringar i vindkraft gällande 635 MW. Den sammanlagda investeringen bedöms vara cirka 6,8 miljarder kronor.

När vindkraftsinvesteringarna tar fart måste vi påskynda och förenkla anslutning till elnäten och effektivisera tillståndsprocesserna. En mycket viktig åtgärd är att fullfölja Energimyndighetens och Naturvårdsverkets förslag att slopa det så kallade kommunala vetot mot vindkraft.

 

Charlotte Unger Larson, Vd Svensk Vindenergi

 

Läs mer om Åskälen – Vasa Vind – APG

Läs mer om Svartnäs – Arise – BlackRock

 

Läs mer om andra projekt som startas under 2017;

Grimsås  – Kraftö / Element Power – Marguerite

Ersträsk  – ENERCON