2018-05-17

Komm. från oss

Investeringsbeslut för Blakliden/Fäbodberget

Vestas, pensionsbolaget PKA och Vattenfall har beslutat att tillsammans investera 3,5 miljarder SEK i vindkraftsparkerna Blakliden och Fäbodberget i Åsele och Lycksele kommuner. Vattenfall äger 30% av projektet, Vestas och det danska pensionsbolaget PKA tillsammans 70%.

Totalt installeras 84 vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 353 MW. Parkerna tas i drift 2021/22 och årsproduktionen förväntas uppgå till 1,1 TWh. Ett tjugoårigt PPA har tecknats med Norsk Hydro.

Det är glädjande att investeringsbesluten fortsätter att tas i rask takt. Riksdagen utökade förra året elcertifikatsystemet med 18 TWh förnybar elproduktion för perioden fram till 2030. Därefter har utvecklingen gått mycket snabbt och utbyggnadsmålet kommer att nås cirka 8 år i förtid.

Enligt Svensk Vindenergis beräkningar återstår det endast investeringsbeslut för cirka 5 TWh sammantaget i Sverige och Norge. Sett till tagna investeringsbeslut är systemet sannolikt fullt senast någon gång under nästa år.

Det är nu mycket brådskande med en stoppregel som stänger elcertifikatsystemet på ett ansvarsfullt och rättssäkert sätt. Energimyndigheten utreder hur en stoppmekanism för det norsk-svenska elcertifikatsystemet kan införas i Sverige innan utgången av 2020.

Svensk Vindenergis prognos är att vindkraftsproduktionen kommer att öka från cirka 17 TWh år 2017 till nära 30 TWh år 2021.

 

Charlotte Unger Larson

Vd Svensk Vindenergi

 

Läs mer om Blakliden/Fäbodberget