2016-10-13

Komm. från oss

Kommentar: Sveriges ratificering av Parisavtalet

Idag ratificerade Sverige Parisavtalet, där 195 länder enades om att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader. Avtalet är nu ratificerat av så många länder att det träder i kraft den 4 november, bara några dagar innan klimatmötet COP22  startar i Marrakesh.

Nu gäller det att leva upp till avtalet. Det finns mycket att göra och det måste göras fort. Alla behöver kavla upp ärmarna och inledda arbetet med att minska utsläppen, ställa om till förnybar energi och anpassa samhällen till ett förändrat klimat.

Vindkraftsbranschen är redo. Med rätt förutsättningar kan vi öka den förnybara produktionen så att Sverige kan exportera både hållbara energiteknologier och förnybar el. Vi kan bidra till att Europas omställning går snabbare och blir billigare. Bra för Sverige, bra för Europa. Bra för världen!