2016-09-08

Komm. från oss

Kommentar: Vätgas kan med fördel produceras med hjälp av förnybar el

Vätgas Sverige, Sweco och SP konstaterar i den färska rapporten ”Strategisk Innovationsagenda Vätgas för fordon” att hela 100 000 fordon som tankas med vätgas – helt fria från skadliga utsläpp – kan vara i trafik vid 2030. Vätgas kan produceras med hjälp av el, genom så kallad elektrolys, och då med fördel med förnybar el!

Elektrolys innebär att elektricitet från exempelvis vindkraft nyttjas för att spjälka upp vatten i vätgas och syre. I ett framtida energisystem, med stor andel förnybar el, kommer det i perioder finnas överskott på el till lågt elpris. Ett sätt att dra nytta av överskottet är därmed att producera vätgas av vatten. Vätgasen är lagringsbar och kan användas till bränsleceller i bilar, i industriprocesser i exempelvis stålindustrin, eller för att producera biogas som sedan kan användas i fordon eller i gasturbiner.

Förnybara energikällor kommer i framtiden att bli viktiga vid tillverkningen av vätgas. Rapporten från Vätgas Sverige, Sweco och SP andas en positiv inställning till omställning. Det anser vi på branschorganisationen Svensk Vindenergi bådar gott i vår strävan efter ett hållbart samhälle.

Läs rapporten här