Svensk Vindenergi / Kommentar till SKGS: Antaganden om industrins flexibilitet år 2040

Kommentar till SKGS: Antaganden om industrins flexibilitet år 2040

SKGS kommenterar på sin hemsida DNV GL:s studie ”Kostnader för hantering av effektfrågan” som tagits fram på uppdrag av Svensk Vindenergi tidigare år. Vi tackar för de synpunkter som kommer in – det är värdefullt att få industrins egen bild av framtidens utmaningar.

Vi vill i vårt svar till SKGS inledningsvis förtydliga att studien inte utger sig för att ge några slutgiltiga facit på vad som är den bästa utvecklingen för Sverige eller ge rekommendationer om politiska vägval. Studien syftar till att visualisera hur ett 100 procent förnybart elsystem kan fungera och se ut, samt att ge en bild av omfattningen på de kapacitetsutmaningar som förestår och i vilka riktningar det kan vara klokt att söka lösningar.

Vi vill vidare kort bemöta den kritik som framförs av SKGS vad gäller förutsättningarna för industrins flexibilitet, där man menar att kraftsystemet måste vara till för användarna, inte tvärt om:

På alla marknader idag, också elmarknaden, är användarna de allra viktigaste för producenterna – här har SKGS helt rätt. Det studien resonerar kring är däremot hur utvecklingen kommer att se ut framöver. Vi menar att det ter sig naturligt att också förbrukarbeteendet kommer att förändras då producentsidan utgörs av en större andel volatil och intermittent kraft.

Det är möjligt att svensk industri i framtiden kommer att ha svårigheter att i större mån än idag anpassa sin elförbrukning efter elproduktionen. Som SKGS själva påpekar har dock industrin under de senaste 15–20 åren utvecklats ordentligt. Det skulle vara överraskande om inte också elanvändare inom industrin börjar titta på vilka möjligheter som finns i en kraftmarknad med mycket vindenergi. Några elanvändare är redan i god färd med att ta fram möjligheter, exempelvis för produktion av vätgas.

Flexibilitet kommer att krävas på både producent, och användarsidan. Men det finns ingen naturlag som säger att den billigaste flexibiliteten alltid finns på producentsidan. Och självklart ska de som erbjuder flexibilitet ha betalt för denna – annars kommer de inte att erbjuda den.

Vi räknar med att teknikutvecklingen kommer att effektivisera industrins processer ytterligare, liksom att den vindkraftsteknik som nyttjas om 20 år kommer att vara mer effektiv. Med det ser vi fram emot de samarbeten som elintensiv industri och vindkraftbranschen kommer att etablera.

_________________

För frågor, kontakta:
Daniel Kulin, strategisk analytiker, Svensk Vindenergi
E-post: daniel.kulin@svenskvindenergi.org
Tel: +46 768 33 07 77

Hanna Magnusson, press- & kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
E-post: hanna.magnusson@svenskvindenergi.org
Tel: +46 73-025 78 46

_________________