2016-09-13

Komm. från oss

Kommentar: Vattenfall vinner anbud om två nearshore-parker i Danmark

Kostnaden för havsbaserad vindkraft fortsätter att sjunka. Vattenfall har vunnit ett anbud om att bygga två vindkraftparker nära Jyllandskusten, så kallat near shore, med ett konkurrenskraftigt bud på 47,5 danska öre/kWh.

Svensk Vindenergi anser att detta tydligt visar på kostnadssänkningen som sker inom havsbaserat och att den är relevant för utbyggnad av havsbaserad vindkraft i svenska vatten. Innan Vattenfall kan påbörja konstruktionsfasen behövs ett slutligt godkännande från den danska staten.

Läs mer på Vattenfalls hemsida