2016-11-07

Komm. från oss

Kommentar: Vindkraften och försvaret kan samexistera – även i Sverige

I SvD-artikeln Försvarets varning: Vindkraften måste stoppas (2016-11-03) skriver Jonas Gummesson att försvarets generaldirektör Peter Sandwall ska ha sagt att ”vindkraft påverkar den militära verksamheten negativt i alla delar”. Enligt Gummesson inträffade detta under ett möte i riksdagens försvarsutskott.

Sorgligt nog förvånas ingen i vindkraftbranschen över uttalandet, eller inställningen. Försvarsmaktens vindkraftmotstånd är en lång historia.

Bakgrunden till besöket hos försvarsutskottet är att regeringen efter mer än tre års väntan (fyra år i februari 2017) närmar sig ett besked till vindkraftsparken Blekinge Offshore. Försvarsmakten kampanjar för att stoppa projektet. Trots att ingenting nytt har framkommit i sak, och trots att Mark och Miljööverdomstolen har kommit fram till att Försvarsmakten och vindkraften ska kunna samexistera i området.

Regeringen har en uttalad ambition att bli den första fossilfria välfärdsstaten. Det är uppenbart att Försvarsmakten inte medverkar till detta. Istället motverkar Försvarsmakten, aktivt och konsekvent, vindkraftsutbyggnad. Blekinge Offshore är bara toppen på ett isberg. Sedan 2010 har Försvarsmakten motarbetat vindkraftsetablering på alla upptänkliga sätt. Stoppområden, radiolänk, väderradar, MSA-ytor, ammunitionsförråd, hinderbelysning …. listan är lång.

Det borde vara självklart att Försvarsmakten ska kunna verka i den miljö den uppträder i, vilket i dagsläget och framöver kommer att vara ett landskap med vindkraft.

Ministrar i regeringar av olika färg har försökt styra Försvarsmakten mot att agera i överensstämmelse med regeringens inriktning på energi- och klimatområdet. Men hittills har Försvarsmakten själv fått utreda konsekvenserna för den egna verksamheten. Det har inte fungerat.

Svensk Vindenergi och vindkraftsföretagen deltar gärna i utökad dialog med Försvarsmakten, i syfte att nå lösningar så att förnybar energi kan etableras i enlighet med regeringens mål om ett 100 % förnybart Sverige.

Vi är övertygade om att det finns goda möjligheter för försvar och vindkraft att kunna samexistera. I andra länder med mindre yta och mer vindkraft än i Sverige tycks det fungera bra. Ett första steg borde vara att förtydliga Försvarsmaktens instruktion så att det blir glasklart att de ska medverka i omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle.

Tomas Hallberg, Tillståndsfrågor, Svensk Vindenergi