Svensk Vindenergi / Kraftringen ny medlem i Svensk Vindenergi

Kraftringen ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar Kraftringen som ny medlem. Kraftringen är ett av södra Sveriges största energibolag och ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma.

Kraftringen verkar i södra Sverige och har bland annat verksamhet inom elnät, elhandel, fjärrvärme, fjärrkyla, fiber, gas, sol, ladd, samt entreprenad- och energitjänster.

Nyligen har Kraftringens styrelse beslutat att investera en miljard för att utöka sin portfölj av egenägd sol- och vindkraft. Därtill kommer man samverka med andra aktörer i södra Sverige för att öka den förnybara elproduktionen ännu mer genom olika partnerskap.

Kraftringen har en viktig roll i Skåne, som kommunägt bolag med en stark profil inom hållbarhet och stor erfarenhet av regionala samarbeten. Deras satsning på att öka elproduktionen från vind och sol är viktig för regionen.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Vår ambition utöver eget ägande är att få intressenter såsom kraftproducenter, kommuner och medborgare att arbeta mot samma mål. Vi har redan sett att våra dialoger med kommuner och företag i Skåne kan underlätta för etableringen av mer sol- och vindkraft och vi vill även utvecklas vidare i vår nätägarroll. Genom medlemskapet i Svensk Vindenergi hoppas vi kunna bidra till fler samverkansprojekt som ökar hastigheten i uppförandet av nya anläggningar i nära samarbete och dialog med lokalsamhällen.

Sezgin Kadir, vd, Kraftringen