Svensk Vindenergi / Krönika: ”Långa tillståndsprocesser bromsar omställningen – men det finns en ljusning”

Krönika: ”Långa tillståndsprocesser bromsar omställningen – men det finns en ljusning”

Jag, liksom stora delar av Sveriges näringsliv, sällar mig till dem som ser de stora möjligheterna med elektrifiering. Inte minst för att utvecklingen av förnybara kraftslag går raskt framåt.

Investeringsviljan i förnybara kraftslag har ökat markant de senaste åren: över 100 miljarder investeras bara i vindkraft 2017–2023. Den nya förnybara elproduktionen skapar förutsättningar för investeringar i energilagring som vätgas, elektrobränslen och batterier, vilka kommer att vara viktiga i framtidens planerbara förnybara energisystem. Om de politiska förutsättningarna tillåter, så ser utvecklingen ut att fortsätta. Men omställningen möter hinder.

Läs hela krönikan i Aktuell Energi.