Svensk Vindenergi / Morris Law ny medlem i Svensk Vindenergi

Morris Law ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar den affärsjuridiska advokatbyrån Morris Law som ny medlem.

Morris Law är en modern advokatbyrå med affärsjuridisk inriktning. Byrån kombinerar kundfokus, laganda och rådgivning av högsta kvalitet med modern teknik, effektiva arbetssätt och modern prissättning. På drygt 8 år har Morris växt till närmare 80 medarbetare, fördelade över kontoren i Stockholm och Göteborg.

– Jag är väldigt glad att Morris Law valt att bli medlemmar i Svensk Vindenergi. Företagets erfarenhet av juridisk rådgivning med en bredd av kunder inom vindkraftsbranschen både i Sverige och internationellt är så klart en mycket viktig komponent för att vår bransch ska ha god tillväxt över tid, säger Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi.

Morris innehar den legala specialistkompetens som aktualiseras i samband med vindkraftsprojekt eller överlåtelse av vindparker såsom exempelvis markavtal, miljötillstånd, upphandling av verk, entreprenadavtal, avtal kopplat till bland annat förvärv, service, drift och underhåll och due diligence vid förvärv/överlåtelse av projekt och uppförda vindparker. För att uppnå bästa resultat arbetar Morris medarbetare i nära samarbete med kund och övriga involverade konsulter.

– Morris arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor både internt och externt gentemot klienter. Byråns rådgivning inom förnybar energi, däribland vindkraftsbranschen, är ett led i detta arbete. Svensk Vindenergi har en betydande roll i att driva frågor som är viktiga inom vindkraftsbranschen. Det känns därför självklart att Morris ska vara medlem i Svensk Vindenergi. Min förhoppning är att Morris ska kunna bidra till kunskapsöverföring och påverkan inom de områden som är särskilt viktiga inom branschen och som i slutänden förhoppningsvis driver klimatfrågan i en positiv riktning, säger Christina Rydell Ahlström, partner på Morris Law.

Läs vidare

Morris Laws webbplats

Svensk Vindenergis medlemsföretag

Bli medlem