Svensk Vindenergi / Svensk Vindenergis mötespolicy: COVID-19

Svensk Vindenergis mötespolicy: COVID-19

Svensk Vindenergi inför försiktighetsåtgärder mot bakgrund av risk för smittspridning av COVID-19.

Vi följer mynidgheternas rekommendationer om att arbeta hemifrån i största möjliga mån och deltar vid möten digitalt/via telefon istället för att närvara på plats.

Uppdaterat den 18 mars 2020.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.
Läs mer om myndigheternas råd för arbetsplatser gällande coronavirus.