2019-02-28

Komm. från oss

Myndigheterna konstaterar 6,7 TWh överutbyggnad i elcertifikatsystemet

I kvartalsrapport 4 2018 som publicerades 2019-02-22 skriver Energimyndigheten och dess norska motsvarighet NVE att överutbyggnaden i det gemensamma elcertifikatsystemet var minst 2,2 TWh per 2018-12-31.

Men – i rapporten finns tillägget ”Förutom anläggningarna under konstruktion fanns det investeringsbeslut på 4,5 TWh i Sverige vid halvårsskiftet”. Med detta inräknat var överutbyggnaden 6,7 TWh vid årsskiftet 2018/2019.

Överutbyggnaden, 3,8 TWh i Norge och 2,9 TWh i Sverige, är ojämnt fördelad i förhållande till respektive lands åtagande:

  • Sveriges åtagande är 33,2 TWh – överutbyggnad 8,7%
  • Norges åtagande är 13,2 TWh – överutbyggnad 28,8%

Det är viktigt att notera att kvartalsrapporten beskriver hur det såg ut vid årsskiftet. Sedan dess har det tagits investeringsbeslut i både Norge och Sverige och vi bedömer att det kommer att komma fler investeringsbeslut under året.

Kvartalsrapporten visar tydligt att det behövs en stoppregel. Svensk Vindenergi kommer inom kort att föreslå en lösning som:

  • uppfyller villkoren för stödsystem i EU:s reviderade förnybarhetsdirektiv,
  • säkerställer balans i systemet i enlighet med proposition 2016/17:179, utan att kvoterna behöver höjas,
  • ger rättvis fördelning av intäkter mellan nya och gamla investeringar,
  • möjliggör sund avvägning mellan producent- och konsumentnytta,
  • möjliggör samma spelregler i Sverige som i Norge
  • gör det möjligt att avsluta systemet tidigare genom att komprimera kvotkurvan.

Charlotte Unger Larson
Vd, Svensk Vindenergi