Svensk Vindenergi / Negativt elpris – hur är det möjligt och vad kan vi vänta oss i framtiden?

Negativt elpris – hur är det möjligt och vad kan vi vänta oss i framtiden?

Under natten till den 10 februari mellan kl. 00.00-04.00 fick Sverige negativa elpriser för första gången någonsin. Spotpriset var som lägst -0,2 öre/kWh.

Negativa priser kan uppstå i ett område när utbudet av el är större än vad som efterfrågas. Negativt pris innebär att producenter får betala för den el som de producerar och konsumenterna får betalt för att ta emot den, samma princip som negativ ränta.

Flera faktorer ledde till att priset blev så lågt i natt:

  • Vindkraften producerade för första gången mer än något annat kraftslag och produktionen av vind-el var den högsta som hittills uppmätts – cirka 7600 MWh/h.
  • Sverige har rikligt med vattenkraft som kan minska sin produktion när det blåser bra för att använda vattnet till senare tillfälle när priserna är högre. Nu var fyllnadsgraden i vattenmagasinen högre än ett normalår, och vattenkraftsproducenterna behövde bibehålla produktionen och ”köra undan vatten” inför den kommande vårfloden – för att slippa spilla vatten vid en senare tidpunkt.
  • Våra grannländer hade också blåsigt och svårt att få avsättningen för elen.
  • Februari är statistiskt sett den kallaste månaden på året och ju svalare vädret är desto högre är efterfrågan på el för uppvärmningssyfte. I natt rådde det plusgrader i stora delar av landet.

Vad kan vi förvänta oss av elpriset i framtiden?

Det land i Europa som har haft flest timmar med negativa priser hittills är Danmark. Som mest har det handlat mindre än 0,4% av årets timmar (år 2018).

Sveriges höga andel reglerbar vattenkraft och väl fungerande överföringskapacitet till våra nordiska grannländer innebär goda förutsättningar att matcha utbud och efterfrågan.

Sverige kommer förmodligen att ha inslag av negativa priser när vindkraften byggs ut. Det kommer dock att handla om ett fåtal timmar per år, då i samband med en kombination av hård vind och milt väder.

Ökad volatilitet och negativa priser ger en signal om att använda elen vid ”rätt tillfällen”, vilket ökar incitamenten för investeringar i nya energilager eller för elanvändare att bli flexibla, något vi på sikt bedömer kommer att motverka denna utveckling.

______________

För mer information:

Mattias Wondollek, ansvarig elnät och marknad, Svensk Vindenergi
Tel: 070-164 44 51
E-post: mattias.wondollek@svenskvindenergi.org

______________