Svensk Vindenergi / Newera Energy ny medlem i Svensk Vindenergi

Newera Energy ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar Newera Energy AB som ny medlem. Newera Energy AB ett nystartat konsultbolag inom projektledning i energisektorn. Newera Energy har också startat den nya Vindkraftspodden, där Svensk Vindenergis vd Daniel Badman medverkar i senaste avsnittet.

Vi på tror starkt på föreningen som en nyckelaktör i den fortsatta utvecklingen av den svenska vindkraftsmarknaden. Daniel och hans team har de senaste åren tydligt växlat upp föreningens arbete och har genom bland annat välavvägd kommunikation förstärkt Svensk vindenergis position på den nationella arenan. Vi tror på en stark fortsatt utveckling av verksamheten och är glada att kunna medverka i det gemensamma branscharbetet.

Olle Hedberg, vd, Newera Energy AB

Newera Energys grundare Olle Hedberg och Erik Grönlund har tillsammans en lång och gedigen branscherfarenhet. Det är glädjande att vi nu kan tillgängliggöra deras kompetensen till Svensk Vindenergis olika medlemsråd.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi har nu 151 medlemmar, fler än någonsin tidigare.