Svensk Vindenergi / Ny broschyr om vindkraftutbildningar för framtiden

Ny broschyr om vindkraftutbildningar för framtiden

Branschen är i stort behov av utbildad arbetskraft, och ansökningsperioden för höstens vindkraftsutbildningar är nu. Därför har Svensk Vindenergi tagit fram en broschyr som beskriver några av alla de möjligheter som finns för den som vill arbeta med vindkraft.

Broschyren uppdaterades 6 februari 2024.

Elektrifieringen skapar efterfrågan på en mängd olika kompetenser, och har något att erbjuda alla.

Det är för få personer som söker sig till vindkraftsutbildningarna, inte minst de mer tekniska. Därför måste vi alla bli bättre på att kommunicera mera om de fantastiska möjligheter som finns.

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi

En utbildning till projektör eller tekniker inom vindkraftsbranschen leder ofta till omedelbar anställning. Dessutom är det en chans att få medverka i omställningen till ett hållbart samhälle.

Kontaktpersoner

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi
073-025 10 84

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35