Svensk Vindenergi / Ny rapport jämför europeiska marknader för havsbaserad vindkraft

Ny rapport jämför europeiska marknader för havsbaserad vindkraft

Sverige sticker ut på den europeiska marknaden för havsbaserade vindkraftsetableringar. Här finns det inga särskilda regelverk och målsättningar för havsvindkraft, och riskfördelningen mellan utvecklare och stat är annorlunda. Det innebär att investeringsförutsättningarna skiljer sig åt mellan olika europeiska länder. Det visar en ny rapport från Svensk Vindenergi som presenteras och diskuteras i Almedalen imorgon den 27 juni.

Det är bråttom att få till elproduktion för att säkra industrins klimatomställning och Sveriges konkurrenskraft. Havbaserad vindkraft är redo att leverera stora delar av den el som industrin behöver. Tillsammans med flexibilitet, batterier och lagring kan vindkraften bidra till ett robust elsystem. Men den internationella konkurrensen om investeringar och komponenter är stor och de svenska spelreglerna är i förändring. För att skapa långsiktig och snabb tillväxt inom havsbaserad vindkraft i Sverige behöver intressenter och aktörer förstå de juridiska och politiska alternativen mellan olika potentiella marknaders system.

En ny rapport från ELS Analysis, på uppdrag av Svensk Vindenergi, jämför olika marknaders anbudsförfaranden, regulatoriska ramverk och målsättningar för havsbaserad vindkraft. Rapporten omfattar elva länder runt Östersjön och Nordsjön. Fokus för rapporten är riskfördelningen mellan stat och utvecklare, samt på det svenska systemet i relation till marknads- och regulatoriska utvecklingar i omvärlden.

Sverige måste fortsätta vara ett attraktivt land att investera i om vi ska lyckas med elektrifieringen och klimatomställningen, samtidigt som vi behåller Sveriges konkurrenskraft. Vi behöver förstå den internationella konkurrensen och hur andra länder navigerar i EU-regelverken för att skapa de bästa förutsättningarna för utvecklare på den svenska marknaden.

Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft, Svensk Vindenergi

I rapporten lyfts även utvecklarnas drivkrafter på de olika marknaderna för havsbaserad vindkraft. Ovisshet i regelverk och styrmedel ger en högre politisk risk för projekten. Hög politisk risk tenderar att fördyra, och därmed försena, projekten. Att förstå dessa perspektiv blir högst relevant för att havsbaserad vindkraft i Sverige ska kunna bidra till ett minst dubbelt så stort elsystem.

Presenteras och diskuteras Almedalen

Svensk Vindenergi arrangerar seminariet Investeringsförutsättningar för svensk havsbaserad vindkraft i internationell konkurrens den 27 juni under Almedalsveckan.

Datum: 27 juni 2023

Tid: 15.30-16.15

Plats: New Republics Almedalsarena, Strandgatan 2

Länk till Almedalsprogrammet

Kontaktperson

Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft, Svensk Vindenergi
070-190 86 53