Svensk Vindenergi / Ny rapport räknar på miljöpåverkan från förnybar energi

Ny rapport räknar på miljöpåverkan från förnybar energi

En snabb omställning från fossil till förnybar energi är inte bara bra för klimatet, det skapar också dramatiska förbättringar inom en rad andra naturrelaterade områden. Det konstaterar WWF:s nya rapport Building a Nature-Positive Energy Transformation som tagits fram i samarbete med välrenommerade Boston Consulting Group.

Rapporten Building a Nature-Positive Energy Transformation har räknat på parametrar inom bland annat mineralutvinning, ekosystem, biologisk mångfald och mänsklig välfärd. För de områden där negativ påverkan kan uppstå finns strategier att tillgå för att undvika densamma. Slutsatsen blir att en omställning är två till sexton gånger bättre, på en rad undersökta områden.

Jag är inte förvånad över resultatet i rapporten men den påminner om något viktigt: vindkraften är inte bara ett kostnadseffektivt och realistiskt nulägesalternativ för energiomställningen. Den ger också en lång rad miljöfördelar.

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi

Att utbyggnad av vindkraft är bra, inte bara av klimatskäl utan också för en hållbar omställning i stort, är kunskap som sedan länge funnits hos både bransch och akademi. För nära 20 år sedan startades det svenska forskningsprogrammet Vindval, som sedan dess kartlagt miljöeffekter från vindkraften för att kunna säkerställa att utbyggnaden sker hållbart. För fem år sedan konstaterade Svenska Naturskyddsföreningen att vindkraften minst kan fyrdubblas utan att det hotar biologisk mångfald.

Den svenska debatten utgår ofta från fel frågeställning – vi pratar om vindkraft eller kärnkraft. I själva verket handlar det om att ersätta fossil energi, nu. Denna rapport påminner om hur ofantligt viktig den energiomställningen är, för både miljö och klimat.

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi

Läs mer

WWF:s rapport Building a Nature-Positive Energy Transformation

Svensk Vindenergis handlingsplan för biologisk mångfald

Kontaktpersoner

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi
073-025 10 84

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35